We wish you a Merry Christmas

Một bài hát không thể thiếu trong lốc nhạc giáng sinh là bài: We wish you a Merry Christmas. Bài viết chia sẻ sheet nhạc cho bài hát này

1. Lời bài hát
We Wish You A Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Good tidings to you and all of your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year
Good tidings to you wherever you are
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Good tidings to you and all of your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year
Good tidings to you wherever you are
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year


2. Download sheet nhạc "We wish you a Merry Christmas"
Xem vào download tại link media sau:
http://www.mediafire.com/view/l3ijh381b7bt41p/we-wish-you-a-merry-christmas.gif

3. Các cách thể hiện


Hai-Piano


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.