Hòa nhạc Subscription Convert Vol 66

SUBSCRIPTION CONCERT vol.66


"Great Orchestral Works"
Dec 18 & 19
20h00 at Hanoi Opera House, 01 Trang Tien, Hanoi, Vietnam
Conductor : HONNA Tetsuji
Flute : Nguyễn Diệu Hồng
Harp : Yoshino Naoko
Guest Concertmaster : Hayashi Nana

PROGRAM
Norwaygian Guest musicians by Transposition
W. A. Mozart : Concerto for Flute & Harp C major K.299
R.Strauss : Ein Heldenleben
Co-operated with Transposition
*** Ticket free delivery (Giao vé miễn phí): +84913 489 858; +84983 067 996.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.