Hòa nhạc đặc biệt - Beethoven 9thBEETHOVEN 9th - Special Concert
"BEETHOVEN 9TH"
Dec 26 & 27
20h00 at Hanoi Opera House, no. 1 Trang Tien, Hanoi, Vietnam
by Chinese letter Cultural Zone
Including Japan , China, Taiwan, South Korea and Vietnam
Conductor : HONNA Tetsuji
Soprano : Hà Phạm Thăng Long
Alto : SooYeon Chung
Tenor : Claude Lin
Bass : Zhong Hao
PROGRAM
L. v. Beethoven Symphony no. 9 op.125
------
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam/ Vietnam National Symphony Orchestra
Hợp xướng trường Đại học SP Nghệ thuật TW/ Choir from National University of Art Education
Hợp xướng trường Đại học Quốc gia/ Choir of the Vietnam National University
Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam/ Choir of the Vietnam National Opera & Ballet
Hợp xướng “Hanoi Freude”/ Hanoi Freude Choir
Hợp xướng thành phố Ashikaga Phiharmonic/ Ashikaga City Philharmonic Chorus.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.