Nhạc phim Love Story


Một bộ phim từ rất lâu nhưng chủ đề của nó có lẽ sẽ không bao giờ cũ, đó là Love Story. Một câu chuyện tình cảm động trên nền soundtrack rất lãng mạn. Bạn sẽ chơi nhạc của Love Story chứ? Hẳn là vậy bởi không ai có thể từ chối sự lãng mạn ngọt ngào này.

Tải sách nhạc về

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.