Một số bản nhạc MIDI - O-P
Orff, Carl (1895-1982) GermanPaganini, Niccolo (1782-1840) Italian 

Ponce, Manuel Maria(1882-1948) Mexican
Poulenc, Francis (1899-1963) French 

Prokofiev, Sergei (1891-1953) Russian 

Purcell, Henry (1659-1695) English

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.