Một số bản nhạc MIDI - L-M
Liszt, Franz (1811-1886) Hungarian Mahler, Gustav (1860-1911) Austrian 

Mascagni, Pietro (1863-1945) Italian 

Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847) German 

Monteverdi, Claudio (1567-1643) Italian 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Austrian 

Mussorgsky, Modest Petrovich (1839-1881) Russian 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.