Một số bản nhạc MIDI - B
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) German 


Bach, Johann Christoph (1642-1703) German
Bach, Johann Michael (1648-1694) German
Bartók, Béla (1881-1945) Hungarian 

Beethoven, Ludwig van (1770-1827) German 

Berkeley, Lennox (1903-1989) English 

Bizet, Georges (1838-1875) French 

Boccherini, Luigi (1743-1805) Italian 

Bononcini, Giovanni (1670-1747) Italian
Brahms, Johannes (1833-1897) German 

Bruckner, Anton (1824-1896) Austrian
Byrd, William (1543-1623) English 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.