Alberto Boischio - Frédéric Chopin1. Ballata N.1 in Sol min. Op.23 (1831) [09:22]
2. Mazurka in Sol min. Op.67 (1849) N.2 [02:08]
3. Mazurka in La min. Op.67 (1846) N.4 [03:23]
4. Notturno in Fa# min. Op.48 (1842) N.2 [07:49]
5. Notturno in Do# min. % Op. postuma (1830) [03:47]
6. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Allegro Maestoso [09:10]
7. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Scherzo, molto vivace [02:36]
8. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Largo [08:13]
9. Sonata in Si min. Op.58 (1844) - Presto non tanto, agitato [05:19]

Thời lượng: 52:00

Tải về

Mật khẩu giải nén: dimiccooo3ooo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.