Các trang web về Piano


I. Các bài viết hữu ích tư vấn chọn mua đàn Piano:
1. Đàn của hãng nào tốt nhất và sự phân biệt U1, U2, U3:
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=67
2. Nguồn gốc và chất lượng của đàn Secondhand tại Việt Nam:
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=86
3. Giá cả các loại đàn Secondhand:
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=85
4. Có nên nhờ Giáo viên Piano chọn đàn:
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=87
5. Nên mua đàn mới hay đàn Secondhand:
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=76
6. Tìm hiểu về Grand Piano, Upright Piano và Digital Piano (Piano điện):
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=75
II. Danh sách đàn Piano nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản (đầy đủ hồ sơ Chứng nhận
nguồn gốc / Certificate of Origin và Chứng nhận chất lượng / Certificate of Quality):
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=83
III. Các lớp học Nhạc cụ và Thanh nhạc do Tiến sĩ Nguyễn Tài Hưng phụ trách đào
tạo:
http://pianonet.vn/Default.aspx?TabID=4&NID=78

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.